Privātuma politika lietotāju personas datu apstrādei un aizsardzībai

Šī Lietotāju personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) ir akceptēta un darbojas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA “SMART HOUSE” (turpmāk tekstā – “Uzņēmums” vai “mēs”).
Mēs apkopojam, izmantojam un saglabājam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, izmantojot mūsu vietni un mobilās lietojumprogrammas (turpmāk tekstā – “vietnes”) no jebkuras ierīces un sazinoties ar mums jebkādā veidā saistībā ar šo politiku.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietnes un piešķirot mums savus personas datus, jūs dodat mums atļauju apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku.

1. Pamatjēdzieni

“Personas dati” — jebkura informācija, kas pieder noteiktai fiziskai vienībai (personas datu subjektam).
“Personas datu apstrāde” — jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automātiskus pasākumus vai bez šādu pasākumu izmantošanas, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, izmaiņu), izvilkšanu. , personas datu izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, piekļuves piešķiršana), anonimizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

2. Dati, kurus mēs apkopojam

Mēs vācam:
– personas dati, kurus jūs mums sniedzat, aizpildot jebkādas datu kopas mūsu tīmekļa vietnēs, tostarp aizpildot mūsu kontaktformu, abonējot mūsu ziņu plūsmu, reģistrējoties pasākumiem (vebināriem, konferencēm);
– personas dati, kurus sniedzat mums, aizpildot veidlapas, lai iegādātos Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus;
– tehniskie dati, kurus automātiski pārsūta ierīce, kuru izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnēm, tostarp ierīces tehniskie parametri, IP adrese;
– informācija, kas saglabāta “sīkdatņu” failos, ko nosūtījusi jūsu ierīce, informācija par pārlūkprogrammu, piekļuves laiks un datums vietnei, pieprasīto lapu adrese un cita līdzīga veida informācija.

3. Personas datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam personas datus tikai tiem mērķiem, kuriem tie tika sniegti, tostarp:

– sniegt jums informāciju par uzņēmumu, mūsu pakalpojumiem un pasākumiem;
– sazinoties ar jums, kad mēs ar jums sazināmies;
– piedāvājot Jums pakalpojumus pēc savstarpējas vienošanās;
– nosūtot jums mūsu ziņu plūsmas informāciju.

Mēs neuzglabājam personas datus publiski pieejamos avotos.
Mēs nepieņemam nekādus lēmumus, kas jums rada juridiskas sekas vai jebkādā veidā ierobežo jūsu tiesības, pamatojoties tikai uz automatizētu personas datu apstrādi.

4. Personas datu apstrādes vispārīgie principi

Uzņēmums nodrošina personas datu apstrādi, ievērojot šādus principus:

– personas datu apstrādes ierobežojums – personas dati tiek apstrādāti tikai iepriekšminētajam mērķim vai citam acīmredzamam mērķim, kuram personas datu subjekts ir devis piekļuvi;
– datu kvalitāte un samērīgums – personas dati tiek apstrādāti ar maksimālu precizitāti un glāstu un tiek atjaunināti, kad vien tas ir nepieciešams. Personas dati – ir būtiski, relatīvi un nepārsniedz nepieciešamo apjomu, ņemot vērā apstrādes mērķi;
– datu redzamība ir skaidra un subjektam saprotama, pamatojoties uz informāciju, kas nepieciešama godīgas apstrādes nodrošināšanai;
– drošība – datu apstrādē izmantojam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas ir atbilstoši esošajiem iespējamajiem riska faktoriem apstrādes brīdī, piemēram, pretpasākumi pret iespējamiem riska faktoriem apstrādes brīdī, kā pretpasākumi pret nejaušu vai nelikumīgu datu iznīcināšanu. , modifikācija, neatļauta izpaušana vai piekļuve;
– minimizēšana – dati tiek pastāvīgi pārskatīti, lai dzēstu datus, kas vairs nav nepieciešami to apstrādes mērķim.

5. Personas datu drošība

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību, mēs veicam nepieciešamos un pietiekamus juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nepareizas vai nejaušas piekļuves tiem, iznīcināšanas, grozīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas un citām prettiesiskām darbībām personas datus.

6. Konfidencialitāte

Jūsu personas datu informācija netiks izpausta trešajām personām, ja vien Uzņēmums nesaņems jūsu galīgo piekrišanu vai informācija tiks pieprasīta saskaņā ar likuma prasībām.

7. Personas datu subjekta tiesības

Uzņēmums respektē Jūsu tiesības pārskatīt, labot, atjaunināt, iebilst vai jebkādā citā veidā mainīt, dzēst iepriekš Uzņēmumam sniegto informāciju. Šim nolūkam varat sazināties ar mums, izmantojot šajā vietnē pieejamo informāciju. Ja pieprasāt ar jums saistītās informācijas iznīcināšanu, mēs nekavējoties un bez kavēšanās izdzēsīsim visus ar jums saistītos personas datus, tādējādi nodrošinot maksimālu jūsu datu drošību.

8. Personas datu iznīcināšana

Mēs pārtraucam jūsu personas datu apstrādi:

– kad ir ievēroti personas datu apstrādes pārtraukšanas nosacījumi vai termiņi;
– brīdī, kad tiek sasniegti izvirzītie mērķi vai ja mērķa vairs nav;
– pēc Jūsu pieprasījuma, ja apstrādātie personas dati ir iegūti nelikumīgi vai nav būtiski datu apstrādes mērķim;
– pēc Jūsu piekrišanas personas datu apstrādei termiņa beigām vai gadījumā, ja Jūs atsaucat šādu piekrišanu, ja personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata;
– Sabiedrības likvidācijas gadījumā.

9. Sīkfailu faili

Mēs izmantojam “sīkfailu” failus. Vairāk par “sīkdatņu” politiku un tehniskajiem momentiem varat uzzināt attiecīgajā sadaļā.

10. Privātuma politikas izmaiņas

Šo dokumentu var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmainītā Privātuma politikas versija, kas tiek publicēta tīmekļa vietnē, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas. Jebkuras izmaiņas neietekmē Sabiedrības vispārējo politiku attiecībā uz personas datu subjekta tiesību ievērošanu.

11. Kā jūs varat sazināties ar mums

Jūs varat sazināties ar mums ar pieprasījumu par Jūsu personas datu apstrādi, nosūtot vēstuli, kuras tēma ir “Pieprasījums par personas datiem” vai “Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana” (ja tiek atsaukta iepriekš dotā piekrišana apstrādei personas dati) uz e-pasta adresi info@smarthouse.lv